Học phí tham khảo

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO

Bảng Học Phí Học Gia Sư Theo Tháng, Tuần Học 3 buổi :

(Sinh Viên: 2h/buổi, Giáo Viên: 1,5h/buổi, Năng Khiếu: 1h/buổi, Tin Học: 1h30p/buổi)

Lớp Sinh Viên Giáo viên
Cấp 1 1.200.000 2.100.000 
Cấp 2 1.400.000 2.400.000
Cấp 3 1.800.000 2.700.000
Ngoại Ngữ 1.800.000 2.700.000
Tin Học 1.800.000 2.700.000
Năng Khiếu 1.800.000 2.700.000
Đăng ký tìm gia sư